Erbud Industry buduje swoją misję w oparciu o najistotniejsze wartości wymieniane przez teoretyków zarządzania. Wsród nich  wymienić można: wartości biznezowe, wartości rozwojowe, wartości racjonalne oraz wartości zwiazane z wkładem na rzecz innych. Erbud Industry to organizacja zorientowana na wyniki (wartości biznesowe), innowacyjna i kreatywna (wartości racjonalne), odpowiedzialna społecznie, realizująca model CSR (wartości związane z wkładem na rzecz innych). Zwracamy coraz większą uwagę na kontekst działalności naszej organizacji, analizujemy zarówno pojawiające się szanse, jak i napotykane ryzyka.

Celem działalności Spółki jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klientów, ale jednocześnie ciągłe umacnianie pozycji rynkowej Spółki przy spełnianiu wymagań prawnych, a u podstaw działania stawiamy ochronę zdrowia i życia pracowników, tworzenie warunków przyjaznych dla otoczenia i akceptowanych przez społeczeństwo. Rokrocznie uzyskujemy potwierdzenie prowadzenia procesów zgodnie z wytycznymi normy Systemu  Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.Opracowane procedury i instrukcje pozwolają na powtarzalność procesów i ich  systemowe relacje przy jednoczesnym doskonaleniu każdego z elementów działalności.

Działalność ERBUD Industry związana jest również  z ingerencją w poszczególne komponenty środowiska, dlatego dbałość o środowisko jest jedynym z celów strategicznych Spółki. Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z Normą PN-EN ISO 14001:2015 nie tylko  zapewnia realizację poważnego celu, ale również w jeszcze pełniejszej mierze odpowiada na oczekiwania naszych klientów i społeczności. W Erbud Industry indentyfikowane są wszystkie aspekty środowiskowe związane z prowadzoną działalnością przez Spółkę. Identyfikacja ta następuje na poziomie prowadzonych inwestycji i dokonywana jest przez kierowników budów. 
Spółka w celu minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko podejmuje działania, takie jak:
 

  • Właściwa gospodarka odpadami, wprowadzanie segregacji odpadami
  • Modernizacja floty samochodowej
  • Ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich użycie.