KONTRAKT ​Wymiana młynów DF-90 nr 1 i DF-90 nr 2 wraz z modernizacją linii technologicznych produkcji sorbentu w Przemiałowni Kamienia Wapiennego w Bogatyni
INWESTOR PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5
TERMIN REALIZACJI ​10.2016r. – 11.2018r.   
ZAKRES PRAC ​1.wykonanie dokumentacji projektowej,
2. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę obejmującej pełny zakres inwestycji i umożliwiającej jej etapową realizację,
3. dostawa maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia,
4. wykonanie robót budowlanych w zakresie:
a) demontażu i wyburzeń,
b) wykonania fundamentów dla nowych młynów i urządzeń wchodzących w skład modernizowanych linii technologicznych do przemiału kamienia wapiennego,
c) adaptacji istniejących stropów i konstrukcji stalowych zgodnie z potrzebami technologicznymi i wymogami Prawa Budowlanego,
5. wykonanie robót montażowych w zakresie:
a) montażu instalacji młynowej do przemiału kamienia wapiennego, składającej się z młyna właściwego oraz urządzeń pomocniczych,
b) modernizacji układu do odprowadzania sorbentu grubego oraz drobnego do zbiorników buforowych nr 1, 2, 3 i 4 produkowanego przez wszystkie trzy linie technologiczne do przemiału kamienia wapiennego,
c) dostosowania innych istniejących instalacji dla potrzeb modernizowanych układów,
6. modernizacja stacji automatyki młynów oraz dostosowanie istniejących pozostałych układów automatyki, wizualizacji i zabezpieczeń oraz przyłączenie nowych urządzeń,
7. dostosowanie istniejących oraz wykonanie nowych układów zasilania elektrycznego 6 kV oraz 0,4 kV dla potrzeb modernizowanych układów technologicznych,
8. wykonanie Instrukcji eksploatacji,
9. przeprowadzenie wymaganych prób i badań,
10. przeprowadzenie Rozruchu funkcjonalnego oraz Prób eksploatacyjnych nowych urządzeń,
11. szkolenie personelu eksploatacyjnego i remontowego,
12. przeprowadzenie Ruchu próbnego,
13. uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie w rozumieniu art. 55 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290.).  

  • Bogatynia
Pokaż wszystkie
Inżynieria
Serwis

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich użycie.